ZAJÍC, Jiří. Grafy ve webovém prohlížeči pomocí Javascriptu [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55744. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Lukáš Máčel.
Uložit do Citace PRO