MACHÁČ, Ondřej. Rozšířená práva uživatelů systému Dokuwiki [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55753. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Aleš Smrčka.
Uložit do Citace PRO