ŠREIBR, Jakub. Implementace statistické kompresní metody [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55760. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce David Bařina.
Uložit do Citace PRO