MATERA, Tomáš. Cyklistický/běžecký tréninkový deník využívající GPS data [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55777. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Radek Kubíček.
Uložit do Citace PRO