ELIÁŠ, Jakub. Nástroj pro podporu provádění analýzy finančního zdraví firmy [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55782. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Šárka Květoňová.
Uložit do Citace PRO