KUBEŇÁK, Róbert. AeroWorks - Letecký navigační simulátor (VOR a NDB) [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55790. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Peter Chudý.
Uložit do Citace PRO