MAREK, Marcel. Detekce útoků na službu ssh na úrovni netflow [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55797. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Zbyněk Michlovský.
Uložit do Citace PRO