SYSEL, František. Lehce rozšiřitelný grafový editor [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55799. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Aleš Smrčka.
Uložit do Citace PRO