JÍLEK, Tomáš. Evoluční návrh umělé neuronové sítě [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55834. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Petr Pospíchal.
Uložit do Citace PRO