VANTUCH, Marek. Metody strojového učení ve zpracování přirozeného jazyka [online]. Brno, 2011 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55836. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Lubomír Otrusina.

Uložit do Citace PRO