MUDRÍK, Samuel. Modelování pohybu částice v elektrickém a magnetickém poli pro výuku středoškolské fyziky [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55842. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Jan Kaštil.

Uložit do Citace PRO