KOREC, Tomáš. Ochrana softwaru pro Linux proti zpětnému inženýrství [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55844. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Tomáš Hruška.
Uložit do Citace PRO