SEDLÁŘ, František. Algoritmy pro vyhledání nejdelšího shodného prefixu [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55852. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Jiří Tobola.
Uložit do Citace PRO