KOMJÁTHY, Gergely. Bezeztrátová komprese obrazu [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55853. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce David Bařina.
Uložit do Citace PRO