NĚMEC, Václav. Aplikace pro penetrační testování webových zranitelností typu Data Validation flaws [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55857. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Michal Drozd.
Uložit do Citace PRO