VRBENSKÝ, Andrej. Vyhledávání korespondujících objektů ve dvojici snímků [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-11-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55858. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Filip Orság.
Uložit do Citace PRO