DOLEŽAL, Petr. Automatická kontrola správnosti sestavení výrobku [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5587. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Kamil Říha.
Uložit do Citace PRO