GANCARČÍK, Lukáš. Nástroj na testovaní bezpečnosti bezdrátových sítí [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55876. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Peter Jurnečka.
Uložit do Citace PRO