FABIAN, Jaroslav. Klient/server aplikace hry mariáš [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55881. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Michal Doležel.
Uložit do Citace PRO