HAMADA, Ondřej. Sledování vojenských cílů ve videosignálu [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55911. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Filip Orság.

Uložit do Citace PRO