ŽILKA, Lukáš. Pro lidi srozumitelný jazyk temporální logiky [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55912. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Aleš Smrčka.

Uložit do Citace PRO