NOVÁK, Pavel. Vozidlo ze stavebnice MERKUR ovládané pomocí Apple iPhone [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55918. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Jiří Ševcovic.
Uložit do Citace PRO