PATAKY, Štefan. Generický online nákupní portál [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55923. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Ladislav Ruttkay.
Uložit do Citace PRO