ŠVÁSTA, Petr. Pásový šikmý dopravník kameniva [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5593. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Miroslav Škopán.
Uložit do Citace PRO