KVASNIČKA, Pavel. Testování okysličenosti krve pro piloty [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-7-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55935. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Martin Drahanský.
Uložit do Citace PRO