HREBÍČEK, Martin. Rekonstrukce pozadí z několika fotografií [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55945. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Michal Seeman.
Uložit do Citace PRO