CHUDÝ, Michal. Vývojové prostředí pro aplikaci založenou na Java EE [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55951. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Boris Šuška.
Uložit do Citace PRO