KUBIŠ, Matěj. Časosběrné video [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55952. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Adam Herout.

Uložit do Citace PRO