KRČMÁŘ, Radim. Plánování pohybu objektu v 3D prostoru [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55961. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Jaroslav Rozman.

Uložit do Citace PRO