MELO, Damián. Řídicí systém divadelní scény s grafickým rozhraním [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55966. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Pavel Zemčík.

Uložit do Citace PRO