HOMOLIAK, Ivan. Zvýšení úspěšnosti klasifikace v libSVM s použitím řetězcových fukcí [online]. Brno, 2010 [cit. 2023-01-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55997. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Zbyněk Michlovský.

Uložit do Citace PRO