SMÉKAL, Jan. Návrh mrakodrapu pro EVOLO Skyscraper Competition 2011 [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/560. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování VI. Vedoucí práce Jiří Marek.
Uložit do Citace PRO