SUCHODOL, Jaroslav. Algoritmy pro vyhledání nejdelšího shodného prefixu [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56007. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Jiří Tobola.

Uložit do Citace PRO