HLAVÁČ, Michal. Rozvoj marketingových aktivit firmy [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5601. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Robert Zich.
Uložit do Citace PRO