PEHAL, Petr. Překladač dopočtových rovnic energetického průmyslu [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56017. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Martin Čermák.
Uložit do Citace PRO