KLETZANDER, Martin. Vyhledávání opakovaných záběrů [online]. Brno, 2010 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56034. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Michal Hradiš.

Uložit do Citace PRO