MATAJ, Lukáš. IPhone jako univerzální vstupní zařízení PC [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56036. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Jiří Ševcovic.
Uložit do Citace PRO