SKOPAL, Martin. Vizualizace hyperlinek [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56041. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Rudolf Kajan.
Uložit do Citace PRO