RAISKUP, Pavel. Rozšíření implementace FTP v knihovně libcurl [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56046. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Kamil Dudka.
Uložit do Citace PRO