HRBÁČEK, Jiří. Vliv mapování kandidátního řešení na efektivitu evolučního algoritmu [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56061. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Jan Křivánek.
Uložit do Citace PRO