POSOLDA, Jan. Fyzikální simulace kapaliny [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56071. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Jan Navrátil.
Uložit do Citace PRO