PIOVARČI, Rastislav. Minimalistická reprezentace modelu areálu Božetěchova [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56074. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Adam Vlček.
Uložit do Citace PRO