HORČIČKA, Jakub. Informační systém pro správu Fair User Policy [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56084. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Jiří Tobola.
Uložit do Citace PRO