SLAVOTÍNEK, Tomáš. 3D aplikace pro mobilní telefony [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-09-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56087. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Aleš Láník.

Uložit do Citace PRO