ŠÁLA, Jakub. Bezdrátový optický spoj [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-10-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5609. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jan Šporik.
Uložit do Citace PRO