LIŠKA, Stanislav. Bezpečnost webových služeb z pohledu poskytovatele služby [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56098. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Marek Rychlý.
Uložit do Citace PRO