MOLÁK, Josef. Online kniha jízd [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-09-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56112. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Ladislav Ruttkay.

Uložit do Citace PRO