LEMPERA, Milan. Vývojové prostředí pro generování client/server databázových aplikací [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5612. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Radovan Holek.
Uložit do Citace PRO