GEŠVINDR, David. Modulární CMS systém [online]. Brno, 2010 [cit. 2023-01-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56120. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Ladislav Ruttkay.

Uložit do Citace PRO