IZRAEL, Petr. Tvorba mapy prostředí pomocí částicových filtrů a laserového scanneru [online]. Brno, 2010 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56121. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Jaroslav Rozman.

Uložit do Citace PRO